• Reunió de la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau amb la direcció de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

  • Start: Friday, 08 October 11:00
    End: Friday, 08 October 12:00
  • Edifici Beatriu de Pinós. Campus universitari.Caminal de Mallorca
  • Es realitzarà presencialment. Hi assisteixen la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, el director de l'Oficina de Suport a la Docència i membres del deganat de la Facultat.