• Reunió de la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau amb la direcció de la Facultat de Dret

  • Start: Tuesday, 05 October 13:30
    End: Tuesday, 05 October 14:30
  • Edifici Gaspar M. de Jovellanos. Campus universitari
  • Es realitzarà presencialment. Hi assisteixen la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, el director de l'Ofiicna de Suport a la Docència i membres del deganat de la Facultat.