• Reunió de la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau amb la direcció de la Facultat de Psicologia

  • Start: Tuesday, 05 October 11:30
    End: Tuesday, 05 October 13:30
  • Edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus de la UIB. Caminal d'Eivissa
  • Es realitzarà presencialment. Hi assisteixen la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, el director de l'Ofiicna de Suport a la Docència i membres del deganat de la Facultat.