• Reunió del Consell de la Cultura de les Illes Balears. Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

  • Start: Monday, 04 October 16:00
    End: Monday, 04 October 18:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom.  Assisteix la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta i resta de membres del Consell de la Cultura de les Illes Balears