• Reunió del Consell de Direcció de l'AQUIB. Hi assisteix el vicerector de Personal Docent i Investigador i el vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent

  • Start: Monday, 04 October 09:30
    End: Monday, 04 October 11:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom.  Assiteixen els membres del Consell de Direcció de l'AQUIB