• Inauguració Màster Patrimoni. Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

  • Start: Monday, 27 September 18:00
    End: Monday, 27 September 19:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • UIB