• Mesa de contractació. Hi assisteix la Gerenta i el vicerector d'Economia i Infraestructures

  • Start: Thursday, 23 September 09:00
    End: Thursday, 23 September 10:00
  • Son Lledó UIB Rectorat, Palma, Espanya
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom