• Reunió comissió PBAU. Hi assisteix la vicerectora d'Estudiants i el vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent

  • Start: Thursday, 16 September 10:00
    End: Thursday, 16 September 12:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom