• Indicadors contracte de programa. Hi assisteix el vicerector de Personal Docent i Investigador

  • Start: Monday, 13 September 16:00
    End: Monday, 13 September 18:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Es realitzarà presencialment.