• Reunió amb la cap del servei d'Ordenació Educativa ,Direcció general de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, 2 tècnics i PORTUIB. Hi assisteix la vicerectora d'Estudiants

  • Start: Tuesday, 07 September 16:00
    End: Tuesday, 07 September 18:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Es realitzarà presencialment: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos