• Reunió museu Joan March. Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

  • Start: Wednesday, 08 September 10:00
    End: Wednesday, 08 September 11:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Es realitzarà presencialment.