• Reunió produccions de Ferro. Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

  • Start: Monday, 06 September 09:30
    End: Monday, 06 September 10:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom