• Reunió Consellera Hisenda i Relacions Exteriors. Hi assisteix el Rector, la Gerenta i el vicerector d'Economia i Infraestructures

  • Start: Thursday, 29 July 10:00
    End: Thursday, 29 July 11:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment.