• Reunió de la Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la UIB, per a la gestió del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC). Hi assisteix la Gerenta i la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

  • Start: Friday, 16 July 10:00
    End: Friday, 16 July 14:00
  • Conselleria d'Educació i Formació Professional, Carrer del Ter, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment: Seu de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, sala de juntes