• Ceremonia de Entrega de los Sellos Internacionales de Calidad ANECA. IV Encuentro Iberoamericano. Hi assisteix el vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent

  • Start: Thursday, 08 July 11:00
    End: Thursday, 08 July 14:00
  • Casa de América, Plaza Cibeles, Madrid, España
  • Es realitzarà presencialment: Casa de América. Madrid

    Hi assisteixen el vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent i la directora del Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química.