• Presentació de l'informe d'avaluació de la vinculació dels màsters espanyols amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Hi assisteix el vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent

  • Start: Wednesday, 07 July 09:30
    End: Wednesday, 07 July 11:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom