• Reunió del vicerector de Personal Docent i Investigador amb la directora del departament de Química: gestions departament

  • Start: Tuesday, 29 June 10:00
    End: Tuesday, 29 June 11:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment.