• Reunió de la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, el vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent i la cap del Servei d'Alumnes i Títols

  • Start: Tuesday, 29 June 12:00
    End: Tuesday, 29 June 14:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment.