• Comissió de Contratació. Hi assisteix la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica Grau i el vicerector de Personal Docent i Investigador

  • Start: Monday, 28 June 09:30
    End: Monday, 28 June 12:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment.