• Reunió: Temes varis de gestió. Hi assisteix la Gerenta i el vicerector de Personal Docent i Investigador

  • Start: Monday, 21 June 12:00
    End: Monday, 21 June 13:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment.