• Reunió: Itineraris dels estudis. Hi assisteix el vicerector de Personal Docent i Investigador i la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau

  • Start: Monday, 21 June 10:30
    End: Monday, 21 June 11:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment.