• Consell Social

  • Start: Tuesday, 15 June 17:00
    End: Tuesday, 15 June 19:00
  • Ca n'Oleo, Ca n'Oleo, Carrer de l'Almudaina, Palma, España
  • Assisteix: el Rector, la Secretària General i la Gerenta.

    Es realitzarà presencialment: a l'edifici de ca n'Oleo.