• Comité de direcció Tangram. Hi assisteix la Secretària General, la Gerenta, el vicerector de Títols i Tecnologia i la resta de membres

  • Start: Friday, 11 June 09:00
    End: Friday, 11 June 12:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom