• Consell de Direcció

  • Start: Tuesday, 01 June 12:00
    End: Tuesday, 01 June 14:30
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Sessió del Consell de Direcció.

    Hi assisteixen: el Rector, la Gerenta, la Secretària General i els vicerectors.