• Mesa de contractació. Hi assisteix la Gerenta i la vicerectora d'Economia i Infraestructures

  • Start: Thursday, 03 June 09:00
    End: Thursday, 03 June 09:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom