• Inauguració de "8th International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean". Hi assisteix el vicerector d´Investigació i Internacionalització

  • Start: Tuesday, 25 May 09:00
    End: Tuesday, 25 May 09:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom