• Assistència del Rector a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Universia España Red de Universidades, SA.

  • Start: Tuesday, 25 May 13:30
    End: Tuesday, 25 May 14:30
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics