• Reunió del vicerector d´Investigació i Internacionalització amb l´Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado

  • Start: Monday, 26 April 17:00
    End: Monday, 26 April 18:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom