• Reunió del vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable amb els membres de la Comissió mixta de la Facultat de Medicina

  • Start: Tuesday, 20 April 09:00
    End: Tuesday, 20 April 11:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: teams