• Junta Rectora del Patronat de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa. Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

  • Start: Friday, 16 April 12:30
    End: Friday, 16 April 13:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics.