• Conselleria d'Educació. Hi assisteix el vicerector de Docència

  • Start: Tuesday, 30 March 08:00
    End: Tuesday, 30 March 08:45
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment.