• Consell de Direcció

  • Start: Tuesday, 30 March 11:00
    End: Tuesday, 30 March 14:30
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Sessió del Consell de Direcció.

    Hi assisteixen: el Rector, la Gerent, la Secretària General i els vicerectors.