• Junta Rectora anual de la Càtedra Endesa Red -UZ. Hi assisteix el vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals

  • Start: Thursday, 25 March 10:00
    End: Thursday, 25 March 11:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: Meet