• Reunió amb la responsable de DELIKIA i membres de l'OUSIS per parlar de temes de les màquines de vending del campus. Hi assisteix el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

  • Start: Thursday, 18 March 10:00
    End: Thursday, 18 March 10:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics.