• Comissió Sectorial/C.Acadèmica G. Hi assisteix el vicerector de Docència

  • Start: Tuesday, 16 March 15:30
    End: Tuesday, 16 March 16:45
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom