• Comissió selecció causes sobrevingudes. Hi assisteixen: la Secretària General, la Gerent i la vicerectora d'Estudiants

  • Start: Monday, 15 March 11:00
    End: Monday, 15 March 12:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom