• Assistència de la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries a la sessió extraordinària del Patronat de la Fundació de la FESMAE-IB

  • Start: Thursday, 11 March 10:00
    End: Thursday, 11 March 12:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment: Sala de Juntes del Gabinet de la Conselleria d'Educació o Formació Professional