• Reunió sobre conveni amb el director General de Política Universitària i Investigació. Hi assisteix el vicerector d´Investigació i Internacionalització

  • Start: Monday, 08 March 12:00
    End: Monday, 08 March 13:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment: UIB