• Comissió Contractació Medicina. Hi assisteix el vicerector de Docència

  • Start: Friday, 26 February 10:30
    End: Friday, 26 February 11:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment.