• Comissió Avaluadora Majors de 40 anys. Hi assisteix el vicerector de Docència

  • Start: Thursday, 25 February 10:00
    End: Thursday, 25 February 11:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • UIB