• Reunió Fundació BIT Energia Tèrmica. Hi assisteix la Gerent i la vicerectora d'Economia i Infraestructures

  • Start: Monday, 22 February 13:30
    End: Monday, 22 February 14:30
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans electrònics.