• Docentia. Hi assisteix el vicerector de Docència

  • Start: Thursday, 18 February 15:30
    End: Thursday, 18 February 17:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics.