• COFPDE (Formació professorat). Hi assisteix el vicerector de Docència

  • Start: Wednesday, 17 February 16:00
    End: Wednesday, 17 February 18:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics.