• Oficina de Suport a la Docència. Hi assisteix el vicerector de Docència

  • Start: Monday, 15 February 12:00
    End: Monday, 15 February 13:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment, en el despatx del vicerector.