• Reunió de la Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU). Hi assiteixen la Gerent, la vicerectora d'Economia i Infraestructures i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

  • Start: Wednesday, 17 February 09:30
    End: Wednesday, 17 February 10:30
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics.