• Reunió sobre la proposta de reglaments d'espais enviada pel vicerectorat de Campus, Coooperació i Universitat Saludable a tots els administradors de centre

  • Start: Tuesday, 16 February 09:00
    End: Tuesday, 16 February 10:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom