• Inauguració "Congreso Jurídico Internacional sobre Plataformas Digitales". Hi assisteix el vicerector d´Investigació i Internacionalització

  • Start: Tuesday, 16 February 09:00
    End: Tuesday, 16 February 09:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom