• Comité de direcció Tangram. Hi assisteix la Secretària General, la Gerent, el vicerector de Títols i Tecnologia i el Comité de direcció Tangram

  • Start: Friday, 19 February 10:00
    End: Friday, 19 February 12:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom