• Consell de Cooperació al Desenvolupament. Hi assisteix el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

  • Start: Tuesday, 09 February 17:30
    End: Tuesday, 09 February 18:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: webex