• Mesa contractació. Hi assisteix la Gerent i la vicerectora d'Economia i Infraestructures

  • Start: Thursday, 11 February 09:00
    End: Thursday, 11 February 10:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom